Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Simple Earn

Cách đơn giản để Gửi tiền và kiếm lãi
Đăng nhập để xem chi tiết tài sản đang nắm giữ
Không còn sản phẩm Simple Earn nào khác
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm Linh hoạt
Gửi và rút tiền linh hoạt.
Khung thời gian Sản phẩm Linh hoạt
Quy tắc tính lãi suất
Sản phẩm Cố định
Khóa tài sản trong một khoảng thời gian cố định để đổi lấy phần thưởng cao hơn.
Quy tắc rút tiền
APR theo bậc
Các mức APR khác nhau tùy theo số tiền bạn gửi vào Sản phẩm Linh hoạt.
Tự động đăng ký
Đăng ký tự động sản phẩm Linh hoạt hoặc Cố định vô cùng tiện lợi.
Linh hoạt & Cố định
Câu hỏi thường gặp

  Simple Earn hoạt động như thế nào?

  Simple Earn cho phép người dùng kiếm phần thưởng hằng ngày bằng cách gửi tài sản không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn.

  Khi nào tôi bắt đầu kiếm được thu nhập?

  Lần phân bổ Phần thưởng đầu tiên vào ví Spot của bạn sẽ diễn ra vào ngày thứ ba sau khi bạn Đăng ký, từ 07:00 đến 15:00 (Giờ Việt Nam).

  Phần thưởng hằng ngày được tính như thế nào?

  Phần thưởng=tài sản bạn gửi*APR/365
  *APR không cố định mà có thể thay đổi hằng ngày.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rút sớm tài sản trong Sản phẩm Cố định?

  Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bạn rút tài sản trước khi đáo hạn, bạn sẽ mất toàn bộ phần thưởng đã cộng dồn. Bất kỳ phần thưởng nào được ghi nhận trong ví Spot của bạn sẽ bị trừ vào tài sản bạn gửi khi bạn rút tài sản.

  Sự khác biệt giữa chức năng Rút nhanh và Rút tiêu chuẩn của sản phẩm không kỳ hạn là gì?

  Nếu bạn chọn rút tài sản bằng chức năng Rút nhanh:
  Phần thưởng của ngày mà bạn chọn rút tài sản sẽ không được cộng dồn hoặc được phân bổ vào ví Spot của bạn;
  Nếu bạn chọn rút tài sản bằng chức năng Rút tiêu chuẩn:
  Phần thưởng ngày mà bạn chọn rút tài sản sẽ được cộng dồn và được phân bổ vào ví Spot của bạn; và tài sản bạn tiết kiệm sẽ được hoàn trả vào ví Spot của bạn trong vòng 24 giờ sau khi bạn yêu cầu.

  Tôi đã chọn tự động đăng ký lại Sản phẩm Cố định, khi nào phần thưởng sẽ bắt đầu cộng dồn và được phân bổ?

  Vào ngày đáo hạn của sản phẩm có kỳ hạn, bạn sẽ được tự động đăng ký lại đúng sản phẩm đó và tiền lãi sẽ cộng dồn ngay lập tức. Phần thưởng sẽ được phân bổ vào ví Spot của bạn vào ngày hôm sau.

  Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu

  Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của chúng tôi tại đây.
Xem thêm