Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel
No records
Câu hỏi thường gặp
1. Vùng giới hạn là gì?
Vùng giới hạn cho phép bạn kiếm được phần thưởng lớn hơn khi thị trường đi ngang (tức là ít biến động). Nếu giá của một tài sản kỹ thuật số đã chọn nằm trong Khoảng giá đã chọn trong toàn bộ thời gian đăng ký, bạn sẽ kiếm được các phần thưởng lớn.
2. Lợi ích khi sử dụng Vùng giới hạn là gì?
Phần thưởng lớn: Bạn sẽ kiếm được phần thưởng lớn miễn là giá của tài sản kỹ thuật số đã chọn nằm trong khoảng giá đã chọn trong khoảng thời gian đã chọn;
Nhiều lựa chọn: Bạn có thể chọn từ nhiều loại tài sản kỹ thuật số, đặt ngày mục tiêu và Khoảng giá theo ý thích của mình;
Không mất phí: Không phải trả phí khi đăng ký và thanh toán.
3. Khi nào tôi nên sử dụng Vùng giới hạn?
Thị trường tiền mã hóa có thể rất biến động, nhưng giá thường tăng và giảm trong một khoảng nhất định. Khi thị trường đi ngang và bạn tin rằng thị trường sẽ không tăng hoặc vượt quá một khoảng giá nhất định, Vùng giới hạn sẽ là sản phẩm hoàn hảo để kiếm phần thưởng.
Với Vùng giới hạn, bạn có thể kiếm thêm phần thưởng khi nắm giữ tài sản khi thị trường đi ngang.
Dù bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản là một HODLer muốn kiếm thêm ít lợi nhuận, có rất nhiều lý do để bạn quyết định sử dụng Vùng giới hạn. Một số trường hợp phổ biến nhất bao gồm:
Gia tăng tiền mã hóa: Bạn có tiền mã hóa và muốn kiếm thêm lợi nhuận từ việc nắm giữ tiền mã hóa khi thị trường đi ngang;
Gia tăng tài sản stablecoin: Bạn có các stablecoin và muốn kiếm thêm lợi nhuận từ việc nắm giữ các stablecoin khi thị trường đi ngang.
4. Các sản phẩm Vùng giới hạn hoạt động như thế nào?
Các sản phẩm Vùng giới hạn mang đến cho bạn cơ hội kiếm phần thưởng bằng stablecoin (BUSD hoặc USDT) và tài sản kỹ thuật số (BTC hoặc ETH).
Trường hợp 1
Giá tham chiếu của tài sản kỹ thuật số đã chọn được duy trì trong Khoảng giá trong toàn bộ thời gian đăng ký, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương đương với APR tiềm năng vào ngày thanh toán.
Trường hợp 2
Giá tham chiếu của tài sản kỹ thuật số đã chọn đạt đến và/hoặc vượt quá Khoảng giá tại thời điểm bất kỳ trong thời gian đăng ký, có thể bạn sẽ nhận được ít hơn số tiền đã gửi vào ban đầu.
5. Vùng giới hạn có đi kèm rủi ro nào không?
Vùng giới hạn có đi kèm rủi ro.
Tài sản mà bạn đăng ký sẽ bị khóa và bạn không thể hủy hoặc rút tài sản trước ngày thanh toán.
Đối với một số sản phẩm Vùng giới hạn, bạn có thể nhận được ít hơn số tiền đã gửi vào ban đầu nếu Giá tham chiếu của tài sản kỹ thuật số đã chọn nằm ngoài Khoảng giá đã định trước.
Xin lưu ý, dùng Vùng giới hạn không có nghĩa là việc đầu tư không có rủi ro. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sản phẩm trước khi đăng ký. Binance không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ biến động giá.
Xem thêm