Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Giá Moss Carbon Credit(MCO2)

Lưu ý: Coin này không được niêm yết trên Binance để dùng trong giao dịch và dịch vụ
Đồng tiền
Đăng ký
$ 13.87
+2.74%
(1ngày)

Thông tin giá MCO2

Thấp và cao trong 24 giờ
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Giá đỉnh: $ 13.26
Giá đáy: $ 21.23
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Mức cao nhất mọi thời đại
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
$ 21.23
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
Biến động giá (1 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
-3.57%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
Biến động giá (24 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
+2.74%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
+86.48%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
+86.48%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.

Thông tin thị trường MCO2

Phần trăm khách hàng của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng của họ bằng BTC trong 24 giờ qua thông qua giao dịch.
Xếp hạng mức độ phổ biến
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
#2843
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
Vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
$ 0
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
Khối lượng giao dịch (24 giờ)
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
$ 41.41M
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Dữ liệu cập nhật giá MCO2
Giá Moss Carbon Credit cập nhật hôm nay là $ 13.87 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 41,413,343.83 USD. Chúng tôi cập nhật MCO2 sang giá USD theo thời gian thực. Moss Carbon Credit thay đổi +2.74% trong 24 giờ qua. Moss Carbon Credit có vốn hóa thị trường là $ 0 USD. Nó có lượng cung lưu hành là $ 0 MCO2 coin và nguồn cung tối đa là $ 0 MCO2 coin.
Blog hàng đầu
NFT tác động đến môi trường như thế nào?
Nhưng yếu tố tác động của NFT không phải là tất cả, không phải NFT nào cũng sử dụng mô hình PoW và có rất nhiều loại hình NFT mang tiềm năng to lớn trong việc định hình thế giới hiện đại. Do đó, cần phải đạt được sự cân bằng giữa tiến bộ công nghệ và tính bền vững của môi trường khi xem xét những lợi ích thực sự mà NFT có thể mang lại cho xã hội và nền kinh tế toàn cầu
2021-08-17
2021-08-17