Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Giá GermanCoin(GCX)

Lưu ý: Coin này không được niêm yết trên Binance để dùng trong giao dịch và dịch vụ
Đồng tiền
Đăng ký
$ 0.0011954
-3.4%
(1D)

Thông tin giá GCX

Thấp và cao trong 24 giờ
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Giá đỉnh: $ 0.0002584
Giá đáy: $ 0.0012371
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Mức cao nhất mọi thời đại
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
$ 0.0044344
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
Biến động giá (1 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
-1.17%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
Biến động giá (24 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
-3.40%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-4.20%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-4.20%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.

Thông tin thị trường GCX

Phần trăm khách hàng của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng của họ bằng BTC trong 24 giờ qua thông qua giao dịch.
Xếp hạng mức độ phổ biến
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
#8417
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
Vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
$ 0
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
Khối lượng giao dịch (24 giờ)
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
$ 0
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Dữ liệu cập nhật giá GCX
Giá GermanCoin cập nhật hôm nay là $ 0.0011954 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 0 USD. Chúng tôi cập nhật GCX sang giá USD theo thời gian thực. GermanCoin thay đổi -3.4% trong 24 giờ qua. GermanCoin có vốn hóa thị trường là $ 0 USD. Nó có lượng cung lưu hành là $ 0 GCX coin và nguồn cung tối đa là $ 100,000,000,000.00 GCX coin.
Blog hàng đầu
Binance Siêu Tiên Tri: Giao dịch và dự đoán để chia sẻ quỹ thưởng trị giá 3.000 USDT
Binance khởi động cuộc thi Siêu Tiên Tri mới với giải thưởng lớn 3.000 USDT cho những người thắng cuộc. Để chiến thắng, người tham gia chỉ cần dự đoán đúng top hai đồng tăng giá trong ngày từ các đồng BTC, BNB, NEAR, C98, SHIB và AXS.
2021-10-26
2021-10-26