Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Giá Fans Squid(FST)

Lưu ý: Coin này không được niêm yết trên Binance để dùng trong giao dịch và dịch vụ
Đồng tiền
Đăng ký
$ <0.0000001
+2.6%
(1D)

Thông tin giá FST

Thấp và cao trong 24 giờ
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Giá đỉnh: $ 0.138016
Giá đáy: $ 0.1475357
Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho tài sản này trong 24 giờ.
Mức cao nhất mọi thời đại
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
$ 14.81
Giá cao nhất được trả cho tài sản này kể từ khi nó được ra mắt hoặc niêm yết.
Biến động giá (1 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
+0.48%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 1 giờ trước.
Biến động giá (24 giờ)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
+2.60%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 24 giờ trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-27.20%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
Biến động giá (7 ngày)
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.
-27.20%
Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.

Thông tin thị trường FST

Phần trăm khách hàng của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng của họ bằng BTC trong 24 giờ qua thông qua giao dịch.
Xếp hạng mức độ phổ biến
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
#7994
Xếp hạng mức độ phổ biến dựa trên vốn hóa thị trường tương đối của tài sản.
Vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
$ 0
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của tài sản với giá hiện tại của nó.
Khối lượng giao dịch (24 giờ)
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
$ 55.53
Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Tổng cung lưu hành
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
$ 0
Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay.
Dữ liệu cập nhật giá FST
Giá Fans Squid cập nhật hôm nay là $ <0.0000001 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 55.53 USD. Chúng tôi cập nhật FST sang giá USD theo thời gian thực. Fans Squid thay đổi +2.6% trong 24 giờ qua. Fans Squid có vốn hóa thị trường là $ 0 USD. Nó có lượng cung lưu hành là $ 0 FST coin và nguồn cung tối đa là $ 11,000,000,000,000.00 FST coin.
Blog hàng đầu
Chuyên mục hỏi đáp cùng CZ - Phần 6 - Yếu tố làm nên thành công của Binance
Bài viết này nằm trong loạt bài “Chuyên mục hỏi đáp cùng CZ ”. Các ý kiến được đưa ra tại đây là ý kiến cá nhân và không đại diện cho quan điểm chính thức của Binance. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Vì vậy, nội dung có thể không chính xác.
2022-01-11
2022-01-11