Binance Staking, vì mục tiêu gia tăng thu nhập staking cho người dùng
Đăng nhập trước khi xem
Staking Cố định
Staking DeFi
Staking Cố định
Không có thêm sản phẩm Staking Cố định

Câu hỏi thường gặp

  Staking Cố định là gì?

  Staking Cố định là quá trình nắm giữ tiền trong ví tiền mã hóa để hỗ trợ cho hoạt động của một mạng lưới blockchain. Để tìm hiểu thêm thông tin về staking, xin hãy tìm đến Binance Academy.

  Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nắm giữ Staking Cố định?

  Chúng tôi sẽ giảm số tiền mã hóa mà bạn đang nắm giữ trong ví spot của mình.

  Điều gì sẽ xảy ra khi sàn nắm giữ Staking Cố định?

  Chúng tôi có thực hiện một số hoạt động của một mạng lưới blockchain. Để biết thêm về staking, vui lòng tham khảo Binance Academy.

  Thông tin về phân bổ lãi và rút tiền trước hạn.

  Từ 00:00 sáng (giờ UTC) vào ngày sau khi Staking Cố định được xác nhận đến khi kết thúc kỳ hạn sản phẩm tương ứng, tiền lãi staking được phân bổ hàng ngày. Ngoài ra, người dùng có thể chọn rút tiền trước hạn. Sau khi chọn rút tiền trước hạn, tiền gốc sẽ được hoàn trả vào tài khoản spot, còn tiền lãi được phân bổ sẽ được trừ vào số tiền gốc đã hoàn trả vào tài khoản. Do múi giờ trên thế giới khác nhau, nên phải mất 48-72 giờ thì người dùng mới nhận được token.

  Tại sao tôi không nhận được tiền lãi sau khi staking VET, NEO hoặc ONT?

  VET, NEO và ONT khác với các token POS khác. Phần thưởng staking VET là VTHO (NEO-GAS, ONT-ONG), do đó tiền lãi không được phân bổ hàng ngày. Trong khoảng thời gian từ 07:00 - 11:00 (giờ Việt Nam) vào ngày tiếp theo sau khi sản phẩm hết hạn, NEO, VET, ONT đã staking và GAS, VTHO, ONG kiếm được của người dùng sẽ tự động được chuyển vào ví spot.

  Khi nào thì tôi có thể rút Staking Cố định?

  Bạn có thể rút vào bất kỳ lúc nào. Mỗi đồng coin thì sẽ có các khoảng thời gian rút và thời gian ngoại chuỗi khác nhau tùy thuộc vào mạng lưới blockchain. Thời gian rút hiển thị trên trang web chỉ có mục đích tham khảo.

  Làm sao để tôi có thể rút Staking Cố định sớm?

  Mở Ví Binance - Kiếm tiền - Locked Staking - Locked - và nhấp vào nút [Rút tiền].

  Nếu tôi rút sớm token đã staking, tiền lãi sẽ được tính như thế nào?

  Bạn sẽ không bị mất tiền gốc, tuy nhiên, phần thưởng staking được phân bổ trong thời gian khoá tài sản sẽ bị trừ vào số tiền gốc.

  Khi thị trường giảm, Staking Cố định của tôi vẫn được đảm bảo nhận lãi chứ?

  Có,chúng tôi sẽ đảm bảo lãi cho người dùng.
Xem thêm