Binance Staking, vì mục tiêu gia tăng thu nhập staking cho người dùng
Đăng nhập trước khi xem
Staking Cố định
Staking DeFi
Staking Cố định
Không có thêm sản phẩm Staking Cố định

Câu hỏi thường gặp

  Staking Cố định là gì?

  Staking Cố định là quá trình nắm giữ tiền trong ví tiền mã hóa để hỗ trợ cho hoạt động của một mạng lưới blockchain. Để tìm hiểu thêm thông tin về staking, xin hãy tìm đến Binance Academy.

  Khác biệt giữa Staking Linh hoạt và Staking Cố định là gì?

  Staking Linh hoạt: Bạn có thể nhận lãi bằng cách nắm giữ các đồng tiền mã hóa hỗ trợ Staking Linh hoạt. Không yêu cầu phải khóa tài sản lại, và bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Nó phù hợp cho người dùng cần tài sản linh hoạt nhưng nó có lợi nhuận thấp hơn. Staking Cố định: Bạn có thể nhận lãi bằng cách nắm giữ các đồng tiền mã hóa hỗ trợ Staking Cố định. Trong thời gian bị khóa, bạn sẽ không thể rút và giao dịch tài sản. Nó phù hợp cho người dùng cần giữ tiền trong một thời gian dài và lợi nhuận cao hơn.

  Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nắm giữ Staking Cố định?

  Chúng tôi sẽ giảm số tiền mã hóa mà bạn đang nắm giữ trong ví spot của mình.

  Điều gì sẽ xảy ra khi sàn nắm giữ Staking Cố định?

  Chúng tôi có thực hiện một số hoạt động của một mạng lưới blockchain. Để biết thêm về staking, vui lòng tham khảo Binance Academy.

  Điều gì sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian rút?

  Chúng tôi sẽ hoàn trả tài sản và lãi của bạn vào ví spot của bạn.

  Khi nào thì tôi có thể rút Staking Cố định?

  Bạn có thể rút vào bất kỳ lúc nào. Mỗi đồng coin thì sẽ có các khoảng thời gian rút và thời gian ngoại chuỗi khác nhau tùy thuộc vào mạng lưới blockchain. Thời gian rút hiển thị trên trang web chỉ có mục đích tham khảo.

  Làm sao để tôi có thể rút Staking Cố định sớm?

  Mở ví Savings của bạn-Staking Cố định- Nút「Rút sớm」.

  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút sớm?

  Chúng tôi sẽ trừ đi phần lãi từ việc nắm giữ Staking Cố định và hoàn trả phần coin gốc.

  Khi thị trường giảm, Staking Cố định của tôi vẫn được đảm bảo nhận lãi chứ?

  Có,chúng tôi sẽ đảm bảo lãi cho người dùng.

  Tôi có được nhận lãi từ Staking Cố định và Staking Linh hoạt ở cùng một thời điểm?

  Bạn chỉ có thể nhận lãi từ một mà thôi.
Xem thêm