Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Nền tảng một cửa cho mọi thứ về NFT
Giao dịch, stake và vay NFT một cách an toàn trên Binance NFT
Thịnh hành
Top
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
Homie Metaverse
--
-25.00
%
--
-10.15
%
MOTORCYCLE BABIES
--
-4.49
%
--
+295.58
%
Football Club
--
-14.43
%
--
+232.40
%
4
Otherside Vessels
--
+3.38
%
--
-15.44
%
5
Alpine Race Collectibles
--
+8.00
%
--
+114.75
%
6
Gemesis
--
-4.08
%
--
+93.30
%
7
Otherdeed Expanded
--
-12.37
%
--
+59.27
%
8
Anime Warrior
--
+0.00
%
--
+1,583.89
%
9
Milady Maker
--
-8.69
%
--
+107.02
%
10
Otherdeed for Otherside
--
+7.12
%
--
-32.70
%
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
11
Lil Pudgys
--
+4.29
%
--
-58.47
%
12
CR7 Mystery Box Collection
--
+23.19
%
--
+8.28
%
13
DeGods
--
-2.17
%
--
-2.13
%
14
Pixelady Maker
--
-15.10
%
--
+18.19
%
15
Mutant Ape Yacht Club
--
+3.25
%
--
-24.65
%
16
The Syphon
--
+60.29
%
--
-45.50
%
17
Opepen Edition
--
+4.45
%
--
-43.27
%
18
Pudgy Penguins
--
+7.67
%
--
-52.14
%
19
Dorkz
--
-11.21
%
--
+37.30
%
20
SMS - Saishu Mirai Shoujo
--
+166.26
%
--
+18,524.55
%
Xem tất cả
Tất cả
1 giờ
6 giờ
24 giờ
7 ngày

Nổi bật

Danh sách niêm yết mới

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Tất cả Câu hỏi thường gặp
Cách tìm các NFT trên thị trường Binance NFT
Cách bán NFT?
Phí giao dịch NFT trên Binance là gì?
Cách mua NFT?
Làm thế nào để tạo NFT trên Thị trường Binance NFT?
Làm thế nào để nạp một NFT?