Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Thuộc tính
Number
4
-
Creator
TEG
-
Year
2022
-
Xem chi tiết
Danh mục
Art
Người tạo
TEG89
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0x0544...e704
ID token
214900000004
Phí bản quyền
10%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Self portrait of an A.I
3
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Self portrait of an A.I. #4Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Lịch sử giá
BNB
USD

Hoạt động
Không có dữ liệu