Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Danh mục
Collectibles
Người tạo
7official
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xc4a5...c713
ID token
435200000032
Phí bản quyền
10%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Flags in 3D cube
2
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

France (FRA)Lệnh đặt giá
Không có dữ liệu
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Lịch sử giá
BNB
USD

Hoạt động
Không có dữ liệu