Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Diviner MetaCity Mystery Box
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Diviner MetaCity Mystery Box

Giá
9.94
USDT
≈ 9.94 USD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Chef
Số lượng phát hành
10
Xác suất
0.06%
Doctor
Số lượng phát hành
10
Xác suất
0.06%
Farmer
Số lượng phát hành
200
Xác suất
1.33%
Fireman
Số lượng phát hành
200
Xác suất
1.33%
Football Player
Số lượng phát hành
990
Xác suất
6.60%
Singer
Số lượng phát hành
990
Xác suất
6.60%
Police
Số lượng phát hành
2,300
Xác suất
15.33%
Painter
Số lượng phát hành
2,300
Xác suất
15.33%
Magician
Số lượng phát hành
4,000
Xác suất
26.66%
Officer
Số lượng phát hành
4,000
Xác suất
26.66%