Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
Tạo
placeholder
USD
Xem chi tiết
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Thetan Genesis Mystery Box
0

Thetan Genesis Mystery Box

Bán với giá
419 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Legendary Ticket
Số lượng phát hành
20
Xác suất
1.00%
Epic Ticket
Số lượng phát hành
380
Xác suất
19.00%
Common Ticket
Số lượng phát hành
1,600
Xác suất
80.00%