Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
Tạo
placeholder
USD
Xem chi tiết
Giá phát hành
20 BUSD
Số lượng đã phát hành
40,020
Ngày phát hành
2021-07-04
Người tạo
NFKings
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0x6602...Af7C
ID token
200800038481
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Tokidoki 3
0

MISS TROPICOOL

Giá
9
BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
GOLDEN BNB DRAGON UNICORNO
Số lượng phát hành
10
Xác suất
0.02%
MISO
Số lượng phát hành
2,450
Xác suất
6.12%
BISCOTTI
Số lượng phát hành
2,450
Xác suất
6.12%
ATENA
Số lượng phát hành
2,450
Xác suất
6.12%
TOKIMEKI
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.18%
LIBERTY
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
MEKACORNO U9
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
KAIJU TOKIMON
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
ACQUARIA
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
MISS TROPICOOL
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
DONUTELLA
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
BIANCO LATTE
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
SNEAKY SNACKER
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%
SANDy
Số lượng phát hành
3,266
Xác suất
8.16%