IGO
Bộ Sưu Tập
NFT-Fi
/
Xem chi tiết
Danh mục
Collectibles
Người tạo
AIREX
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0x1dDB...a9Ec
ID token
100300886027
Phí bản quyền
0.5%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
AIREX
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Mystery Lollipops #128 (6✖10)Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Lịch sử giá
BNB
USD

Hoạt động
Không có dữ liệu