IGO
Bộ Sưu Tập
NFT-Fi
/
Xem chi tiết
Giá phát hành
26 BUSD
Số lượng đã phát hành
17,698
Ngày phát hành
2022-03-25
Người tạo
MelosStudio
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0x59bD...c978
Phí bản quyền
0.5%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Melos.Studio X Queen
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Queen - Music lover

Giá gần nhất
26 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Queen - Long live the Queen
Số lượng phát hành
18
Xác suất
0.10%
Queen - Rock soul
Số lượng phát hành
1,200
Xác suất
6.78%
Queen - Happiness
Số lượng phát hành
1,850
Xác suất
10.45%
Queen - Long may she reign
Số lượng phát hành
1,850
Xác suất
10.45%
Queen - Music lover
Số lượng phát hành
4,260
Xác suất
24.07%
Queen - Everything
Số lượng phát hành
4,260
Xác suất
24.07%
Queen - Three days
Số lượng phát hành
4,260
Xác suất
24.07%