Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
English
USD
Xem chi tiết
Giá phát hành
80 BUSD
Số lượng đã phát hành
2,000
Ngày phát hành
2021-10-09
Người tạo
cfkhanh
Mạng lưới
BSC
Địa chỉ hợp đồng
0x93fb...3eDf
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Thetan Genesis Mystery Box
0

Common Ticket

Bán với giá
320 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Legendary Ticket
Số lượng phát hành
20
Xác suất
1.00%
Epic Ticket
Số lượng phát hành
380
Xác suất
19.00%
Common Ticket
Số lượng phát hành
1,600
Xác suất
80.00%