Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Giá phát hành
30 BUSD
Số lượng đã phát hành
18,200
Ngày phát hành
2022-01-17
Người tạo
UBA
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0x47c7...8c03
Phí bản quyền
1%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
UBA Influencer 3D Avatar
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Volunteer (Husky)

Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Opinion Leader (OZ)
Số lượng phát hành
97
Xác suất
0.53%
Influencer (Odyssey)
Số lượng phát hành
455
Xác suất
2.50%
Influencer (Appolo)
Số lượng phát hành
455
Xác suất
2.50%
Ambassador (Pippa)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Ambassador (Shawn)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Ambassador (Bobmar)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Volunteer (Shinzo)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Sharky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Robotron)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jacky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Griffin)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (CK)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Husky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jared)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jerry)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%