Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Giá phát hành
30 BUSD
Số lượng đã phát hành
18,200
Ngày phát hành
2022-01-17
Người tạo
UBA
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0x47c7...8c03
Phí bản quyền
1%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
UBA Influencer 3D Avatar
1
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Volunteer (Sharky)

Giá gần nhất
3 USDT≈ 3.00 USD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Opinion Leader (OZ)
Số lượng phát hành
97
Xác suất
0.53%
Influencer (Odyssey)
Số lượng phát hành
455
Xác suất
2.50%
Influencer (Appolo)
Số lượng phát hành
455
Xác suất
2.50%
Ambassador (Pippa)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Ambassador (Shawn)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Ambassador (Bobmar)
Số lượng phát hành
910
Xác suất
5.00%
Volunteer (Shinzo)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Sharky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Robotron)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jacky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Griffin)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (CK)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Husky)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jared)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%
Volunteer (Jerry)
Số lượng phát hành
1,607
Xác suất
8.82%