Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Giá phát hành
30 BUSD
Số lượng đã phát hành
17,000
Ngày phát hành
2022-01-14
Người tạo
Anonymous-User-98640
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xF3d1...E465
Phí bản quyền
0.5%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Déesse Mystery Box
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Gaia - N

Giá gần nhất
7 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Poseidon - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Gaia - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Athena - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Hela - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Thor - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Loki - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Sakuya - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Amenouzume - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Amatsuhikone - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Omoikanenokami - SSR
Số lượng phát hành
34
Xác suất
0.20%
Poseidon - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Gaia - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Athena - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Hela - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Thor - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Loki - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Sakuya - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Amenouzume - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Amatsuhikone - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Omoikanenokami - SR
Số lượng phát hành
204
Xác suất
1.20%
Poseidon - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Gaia - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Athena - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Hela - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Thor - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Loki - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Sakuya - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Amenouzume - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Amatsuhikone - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Omoikanenokami - R
Số lượng phát hành
612
Xác suất
3.60%
Poseidon - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Gaia - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Athena - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Hela - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Thor - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Loki - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Sakuya - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Amenouzume - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Amatsuhikone - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%
Omoikanenokami - N
Số lượng phát hành
850
Xác suất
5.00%