IGO
Bộ Sưu Tập
NFT-Fi
/
Nền tảng một cửa cho mọi thứ về NFT
Giao dịch, stake và vay NFT một cách an toàn trên Binance NFT
Thịnh hành
Top
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
Dinks
--
+0.00
%
--
+0.00
%
PSYOP GANG
--
+0.00
%
--
+0.00
%
ETH Senders
--
+0.00
%
--
+0.00
%
4
🤖Crypto Miner Z01🤖
--
+72.73
%
--
+181.75
%
5
XTREME PIXELS
--
-22.30
%
--
-50.70
%
6
GOOFIES
--
+23.41
%
--
+33.89
%
7
WokePixels
--
+718.82
%
--
+1,048.79
%
8
BIAO FAMILY
--
+42.80
%
--
+244.21
%
9
Mutant Ape Yacht Club
--
-1.89
%
--
+316.71
%
10
FF6000
--
-15.40
%
--
-33.70
%
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
11
mfers
--
-18.18
%
--
+251.12
%
12
Sproto Gremlins
--
-45.39
%
--
-49.90
%
13
The Orangez
--
-0.08
%
--
+112.90
%
14
BEANZ Official
--
-2.59
%
--
-15.66
%
15
Crypto Unicorns Market
--
+3.14
%
--
+50.65
%
16
Block Legends
--
+4.02
%
--
+29.62
%
17
Sybil Samurai
--
+6.78
%
--
-48.10
%
18
Maschine
--
-36.26
%
--
-83.19
%
19
Opepen Edition
--
-12.37
%
--
-42.04
%
20
Nakamigos
--
+6.13
%
--
-37.74
%
Xem tất cả
Tất cả
1 giờ
6 giờ
24 giờ
7 ngày

Nổi bật

Danh sách niêm yết mới

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Tất cả Câu hỏi thường gặp
Cách tìm các NFT trên thị trường Binance NFT
Cách bán NFT?
Phí giao dịch NFT trên Binance là gì?
Cách mua NFT?
Làm thế nào để tạo NFT trên Thị trường Binance NFT?
Làm thế nào để nạp một NFT?