Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
placeholder
English
USD

DimaPTPV

The Handz are a series of uniquely sculpted collectible NFTs by DimaPTPV. The original “hand” was invented and used by the author in his paintings and acquired many meanings depending on the plot.
Giá sàn
--
USD
ETH
BNB
USD
+0.00%
Khối lượng
--
Số lượng
--
Chủ sở hữu
--
Chia sẻ
Trạng thái
Giá
-
Giá thấp - cao
Niêm yết gần đây
Sắp kết thúc
Mới tạo gần đây
Giá thấp - cao
Giá cao - thấp
Được yêu thích nhất
0 mục, đã cập nhật 0 Giây trước