Gaming / IGO
Khám phá
Thống kê
Hộp bí ẩn
Tạo
placeholder
USD

Литанia

Add to watchlist
Chia sẻ
--
USD
ETH
BNB
USD
Giá sàn
+0.00%
--
Khối lượng 24H
+0.00%
--
Tổng khối lượng
0/0
Vật phẩm đã niêm yết/Tổng vật phẩm
--
Chủ sở hữu
There is a couple motives underlying this music: a byzantine chant dedicated to Virgin Mary, The Defender and an old Transcarpathian folk song.
The beginning of spring in Ukraine has always been marked as the start of the sowing that traditionally was preceded by rituals and special songs called ”lightnings”. They are charms against lightning, begging it to not destroy the harvest or the workers in the field.
Trạng thái
Giá
Giá thấp - cao
Niêm yết gần đây
Sắp kết thúc
Mới tạo gần đây
Giá thấp - cao
Giá cao - thấp
Được yêu thích nhất
0 mục, đã cập nhật 0 Giây trước
Mua ngay
Xoá tất cả