Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Optimism tài trợ 10 triệu OP Token cho các dự án trong RetroPGF 2

Foxy - Coincu
2022-12-08 04:33
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ: Nền tảng này bao gồm quan điểm của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các quan điểm này. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây.
Dự án mở rộng Layer 2 của Ethereum, Optimism đã quyết định phân bổ 10 triệu OP token cho các dự án trong RetroPGF 2 vào đầu năm 2023. Các token được tài trợ sẽ được sử dụng để tài trợ cho vòng Public Goods Funding.
Theo thông báo chính thức của Optimism đã công bố lượt tài trợ lần hai cho vòng Public Goods Funding (RetroPGF 2). RetroPGF 2 sẽ phân bổ 10 triệu OP token vào tháng 1 năm 2023. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các sản phẩm công cộng hỗ trợ phát triển và sử dụng OP Stack. Optimism cũng sẽ ra mắt “Citizen House” thế hệ đầu tiên để quản lý việc phân bổ vốn.
Hôm nay, chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo Vòng thứ 2 của đợt tài trợ Public Goods Funding. Vào tháng 2 năm 2023, 10M OP sẽ được phân bổ cho mọi người và các dự án nhằm cấp vốn để thúc đẩy các cống hiến cho cộng đồng chung, giúp cho Optimism trở nên phát triển hơn. pic.twitter.com/EPaZUrdFIX
Optimism (@optimismFND) ngày 6 tháng 12 năm 2022
Bất kỳ ai cũng có thể đề cử các dự án hoặc cá nhân để nhận tài trợ trên Diễn đàn quản trị Optimistic từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 1 năm 2023. Để đủ điều kiện nhận tài trợ, các dự án hoặc cá nhân được đề cử phải hoàn thành bản tóm tắt dự án trong Gitcoin Funding Center từ ngày 3 đến 24 tháng 1.
Những người có huy hiệu RetroPGF 2 sẽ bỏ phiếu về cách phân bổ vốn cho dự án. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2.
Huy hiệu bỏ phiếu cho RetroPGF 2 sẽ được phân phát cho 90 thành viên cộng đồng: Mỗi người nắm giữ RetroPGF 1 sẽ nhận được huy hiệu RetroPGF 2 và Optimism Token House sẽ chọn mười người giữ huy hiệu và cuối cùng, tổ chức sẽ gửi quyên góp cho các thành viên cộng đồng để phân phát 21 huy hiệu.
RetroPGF 2 là phiên bản thứ hai của các thí điểm tài trợ đang diễn ra của Optimism. Vào tháng 1 năm 2023, RetroPGF 2 sẽ phân bổ 10 triệu OP token để tài trợ cho vòng public goods nhằm hỗ trợ phát triển và sử dụng OP Stack.
Xem toàn bộ nội dung