Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Goblin Sax chấp nhận các khoản vay tức thì được bảo chứng bởi NFT

Harold - Coincu
2022-11-11 07:10
Goblin Sax đang thiết lập một dịch vụ cho vay tiền nhanh. Nó đã mua lại ứng dụng cho vay nhanh Fluid, ứng dụng này sẽ đổi tên thành Goblin Lend để mở rộng sản phẩm cùng với hoạt động kinh doanh cho vay NFT ngang hàng hiện tại.
Goblin Sax, trước đây được gọi là Gringotts DAO, là một trong số rất nhiều nền tảng cho vay NFT đã xuất hiện trong những năm gần đây, nhắm mục tiêu đến các chủ sở hữu NFT muốn nhận thanh khoản mà không cần bán NFT của mình.
1 / Tại Goblin Sax, chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực Tài chính NFT. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục thúc đẩy với việc công bố Goblin Lend - sản phẩm Dịch vụ cho vay mới của chúng tôi. pic.twitter.com/D4q7qwUMKM
— Goblin Sax (@goblinsax) November 2, 2022
Goblin Sax được ra mắt là một nền tảng cho vay trên NFTfi nhưng dần dà tìm cách phát triển xa hơn.
NFTfi, một công ty Nam Phi đã nhận được tài trợ vòng hạt giống trị giá 5 triệu đô vào cuối năm ngoái. Nó cung cấp một khoản vay 1,4 triệu đô trong 30 ngày với mức APR 9,69% vào tháng 11. Tài sản thế chấp là một NFT không phổ biến từ bộ sưu tập nghệ thuật tổng hợp Autoglyphs.
Theo báo cáo, các dự án NFT mong muốn có doanh thu và sự tham gia lớn hơn, trong khi các nhà đầu tư NFT yêu cầu tính thanh khoản và giá sàn.
Xem toàn bộ nội dung