Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Multichain cho biết mạng chính fastMPC của mình hiện đã đi vào hoạt động

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-29 05:20
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ: Nền tảng này bao gồm quan điểm của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các quan điểm này. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây.
Đội ngũ Multichain thông báo qua một bài đăng trên Medium vào thứ Tư rằng mạng chính MPC2.0 fastMPC của họ đã chính thức đi vào hoạt động. Multichain cho biết đây là một bản nâng cấp lớn đối với Secure Multi-Party Computation (MPC). MPC network là công nghệ cốt lõi làm nền tảng cho Multichain và cũng là chìa khóa cho mô hình và cơ chế bảo mật Multichain.
Đội ngũ nghiên cứu nói thêm rằng fastMPC sẽ trở thành một nền tảng dịch vụ cơ bản mạnh mẽ mà trên đó nhiều ứng dụng có thể được phát triển, chẳng hạn như ví MPC và các dịch vụ cross-chain không cần cấp phép.
Multichain, trước đây được gọi là Anyswap, là một giao thức swap cross-chain phi tập trung và cơ sở hạ tầng bridge. Nền tảng Multichain hỗ trợ nhiều blockchain, giúp người dùng swap và bridge các token qua nhiều chuỗi trên một nền tảng.
MULTI, token gốc của hệ sinh thái Multichain, tăng 2,7% trong 24 giờ qua và hiện đang được giao dịch ở mức 4,11 đô
Xem toàn bộ nội dung