Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Celsius, doanh nghiệp cho vay Crypto nộp đơn đăng ký quyền bán khoản nắm giữ Stablecoin của mình

Sam Reynolds, Nikhilesh De - CoinDesk
2022-09-19 06:23
Theo hồ sơ mới của tòa án, Công ty cho vay tiền crypto, Celsius Network, hiện đang trong thủ tục phá sản theo Chương 11, đã yêu cầu tòa án cho phép bán các khoản nắm giữ stablecoin của mình để tạo thanh khoản giúp tài trợ cho hoạt động của mình.
  • Celsius filed for bankruptcy in July, and is currently before the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, which is also hearing Three Arrows Capital's bankruptcy case.
  • Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 và hiện đang được xét xử tạo Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Nam của New York, đây cũng là nơi đang xét xử vụ phá sản của Three Arrows Capital.
  • Nếu đề nghị này được thẩm phán chủ tọa Martin Glenn, Chánh án phá sản Hoa Kỳ, chấp thuận, thì thủ tục mua bán sẽ chủ yếu chi trả cho các hoạt động của Celsius Network. Mặc dù số tiền thu được từ việc bán các stablecoin tạo thành tài sản bất động sản của Người chịu nợ, thì việc trả lại tiền cho họ là một phần của một quy trình riêng biệt và liên tục.
  • "Tuy nhiên, Người chịu nợ vẫn tiếp tục sở hữu các stablecoin nên được kiếm tiền để tài trợ cho hoạt động của họ trong các trường hợp Chương 11 này do sự ổn định của thị trường so với các loại tiền mã hoá khác", hồ sơ viết.
  • Trước đó vào tháng 9, ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm của Celsius đã thỏa thuận với văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ để chỉ định một người kiểm tra độc lập, miễn là họ thực hiện các bước nhất định để giới hạn lượng thời gian và kinh phí mà người kiểm tra sẽ thực hiện. Celsius đã đồng ý tham gia với giám khảo và thẩm phán đã ký vào thỏa thuận vào thứ Tư.
  • Một phiên điều trần được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 10 tại New York để thảo luận về việc bán stablecoin được đề xuất.
Xem toàn bộ nội dung