Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cộng Đồng Uniswap Đằng Sau DEX Thành Lập Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Mã Nguồn Mở

Cameron Thompson - Coindesk
2022-08-26 07:46
Các thành viên cộng đồng của sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã bỏ phiếu thành lập Quỹ Uniswap, một tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển mã nguồn-mở và quản trị cộng đồng trong giao thức.
Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc vào tối thứ Ba, và kết quả là mọi số phiếu đều ủng hộ việc thành lập quỹ. Quỹ này nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình tài trợ của mình và giảm thiểu xung đột trong việc quản trị xung quanh các nhà phát triển hỗ trợ kho bạc cộng đồng của giao thức trong hệ sinh thái Uniswap, và hỗ trợ cộng đồng.
Quỹ đang yêu cầu 74 triệu USD từ kho bạc DAO, hiện đang nắm giữ hơn 3 tỷ USD trong UNI, token gốc của giao thức. 14 triệu USD trong đó sẽ hỗ trợ nhóm làm việc của quỹ, và 60 triệu USD sẽ được sử dụng cho các khoản tài trợ dành cho nhà phát triển.
“Không có tổ chức nào trong hệ sinh thái Uniswap tập trung vào việc giảm thiểu xung đột trong quản trị, và đó là một lĩnh vực mà quỹ sẽ tập trung vào, và chúng tôi đang rất hào hứng để tìm ra cách giải quyết”. Devin Walsh, một thành viên cộng đồng Uniswap, người đã đề xuất nền tảng này cùng với Kevin Ng, đã nói với CoinDesk rằng: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ có một hệ sinh thái lớn, phát triển mạnh gồm các tổ chức đang xây dựng, tích hợp và tổ chức các sự kiện hỗ trợ giao thức.”
Các thành viên cộng đồng Uniswap đã và đang triển khai các dự án hỗ trợ các nhà phát triển trong hệ sinh thái. Vào tháng 4, Uniswap Labs đã tạo ra một nhóm đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho các dự án ban đầu trên giao thức. Một tháng sau, DEX đã vượt qua 1 nghìn tỷ USD trong tổng khối lượng giao dịch.
Xem toàn bộ nội dung