Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Dubai Ban Hành Luật Tài Sản Ảo Để Phát Triển Lĩnh Vực Crypto

Varinder Singh-CoinGape
2022-03-09 17:00
Người trị vì Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã ban hành Luật Quy Định Về Tài Sản Ảo Tại Dubai. Mục đích là để xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn để bảo vệ các nhà đầu tư, và hoạch định các tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý ngành tài sản ảo (VA). Điều này sẽ giúp việc phát triển doanh nghiệp đáng tin cậy hơn, nhờ các quy định chi tiết, rõ ràng.

Dubai Tiếp Tục Với Quy Định Về Tài Sản Ảo

Theo luật, các điều khoản sẽ được áp dụng trên toàn Tiểu vương quốc (Emirate), bao gồm cả các khu phát triển đặc biệt và các khu tự do, và Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) sẽ được thành lập. Tuy nhiên, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai sẽ nằm ngoài phạm vi của luật này.
VARA có tư cách pháp nhân và quyền tự chủ tài chính, và sẽ được liên kết với Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai (DWTCA).
Sheikh Mohammed bin Rashid nhấn mạnh đến việc Dubai sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc thiết kế tương lai cho các loại tài sản ảo trên thế giới. Lưu ý rằng Dubai sở hữu tất cả các khả năng và chúng đều đủ điều kiện để Dubai có thể trở thành một trong những trung tâm quan trọng nhất trên thế giới trong lĩnh vực tài sản ảo, đặc biệt là với môi trường lập pháp tân tiến, ông đã nói như sau:
"Hôm nay, chúng tôi đang tham gia để xây dựng tương lai của các loại tài sản ảo trên thế giới. Dubai sẽ cung cấp hệ sinh thái tài sản ảo tiên tiến nhất về mặt tổ chức, quản trị và bảo mật."
Để chỉ ra tầm quan trọng của luật, ông nói:
"Phê duyệt luật tài sản ảo và thành lập Cơ Quan Quản Lý Tài Sản Ảo Dubai là một quyết định quan trọng để thiết lập vị thế của UAE trong lĩnh vực này, là một bước nhằm giúp ngành công nghiệp này phát triển và bảo vệ các nhà đầu tư."
Cơ Quan Quản Lý Tài Sản Ảo Dubai sẽ chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý lĩnh vực này trên toàn lãnh thổ Dubai và các Khu vực tự do. Ngoài ra, Cơ quan này cũng là một phần trong chiến lược của Ủy ban cấp cao về chứng khoán và sàn giao dịch Dubai.

Luật Được Áp Dụng Ngay Lập Tức Cho Tất Cả Tài Sản Ảo

Helal Saeed Al Marri, Tổng giám đốc của DWTCA, nói rằng luật mới và việc thành lập Cơ quan sẽ nâng cao vị thế của UAE và Dubai trong lĩnh vực tài sản ảo đang mở rộng và thu hút các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới.
Hơn nữa, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ VA kết hợp với Ngân hàng Trung ương UAE và Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa.
Luật có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên Công báo, cơ quan có thẩm quyền tại Tiểu vương quốc để quản lý, giám sát và kiểm soát các dịch vụ tài sản ảo.
Luật cũng quy định rằng VARA có nhiệm vụ tổ chức và thiết lập các quy luật và kiểm soát chi phối việc thực hiện các hoạt động VA. Nó cũng bao gồm các dịch vụ quản lý, dịch vụ thanh toán bù trừ, bên cạnh việc phân loại và xác định các loại tài sản ảo.
Xem toàn bộ nội dung