Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-12-06)

Binance
2021-12-06 09:01
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 47,727 đô la đến 49,669 đô la. Tính đến 07:30 sáng (UTC) hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức 47.997 đô la (-3,45%).
Các loại tiền điện tử lớn khác đã cho thấy hiệu suất hỗn hợp, với VIDT là đồng tiền nổi bật với mức tăng 50%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,024.70 (-4.59%)
  • SOL: $184.54 (-8.94%)
  • XRP: $0.7666 (-8.92%)
  • ETC: $36.66 (-8.09%)
  • AVAX: $79.77 (-12.87%)
  • ADA: $1.292 (-6.85%)
  • BNB: $536.6 (-5.32%)
  • DOT: $25.29 (-55.71%)
  • DOGE: $0.1634 (-9.05%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung