Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-10-28)

Binance
2021-10-28 09:35
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 58.000 đô la đến 60.965 đô la. Tính đến 7:00 sáng (UTC) hôm nay, BTC ở mức 59.080 đô la (-2,71%).
Các loại tiền điện tử lớn khác cũng giảm nhẹ, ngoại trừ FXS ghi nhận mức tăng 36%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,035.70 (-4.77%)
  • SOL: $188.28 (-5.79%)
  • XRP: $1.0375 (-6.83%)
  • ETC: $50.21 (-6.38%)
  • AVAX: $62.31 (-8.78%)
  • ADA: $1.947 (-9.33%)
  • BNB: $456.4 (-5.76%)
  • DOT: $41.19 (-7.80%)
  • DOGE: $0.2946 (+14.26%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung