Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-10-27)

Binance
2021-10-27 10:23
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 59.817 đô la đến 63.110 đô la. Tính đến 7:22 sáng (UTC) hôm nay, BTC ở mức 60.474 đô la (-2,57%).
Các loại tiền điện tử lớn khác đã cho thấy kết quả hỗn hợp, trong khi MASK nổi bật bằng cách ghi nhận mức tăng 55%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,222.82 (+1.21%)
  • SOL: $196.22 (-4.97%)
  • XRP: $1.0979 (-1.82%)
  • ETC: $53.66 (-3.45%)
  • AVAX: $66.62 (-5.69%)
  • ADA: $2.12 (-2.41%)
  • BNB: $480.1 (-0.07%)
  • DOT: $43.67 (+0.39%)
  • DOGE: $0.2547 (-3.48%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung