Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin tức hàng đầu
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Tin nóng: Quỹ $GDLC của Grayscale hiện là một tổ chức báo cáo tài chính cho SEC

Prashant Jha-Coingape
2021-07-11 17:00
Quỹ Grayscale’s Digital Large Cap ($GDLC) đã trở thành một tổ chức báo cáo tài chính cho SEC. Việc này khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các tổ chức tài chính với định hướng đầu tư tập trung vào pháp chế. Grayscale đã nộp Tuyên bố Đăng ký mẫu số 10 cho SEC để nhận được giấy phép theo quy định. Công ty quản lý tài sản số cũng tiết lộ rằng họ đã nộp ba bản Tuyên bố Đăng ký bổ sung cho các Ủy thác (Trust) gồm Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) và Ethereum Classic (ETC).
Việc phê duyệt Quỹ Grayscale Digital Large Cap khiến nó trở thành một tổ chức báo cáo thứ ba của SEC đại diện cho công ty quản lý tài sản số.
Bài đăng “Tin nóng: Quỹ $GDLC của Grayscale hiện là một tổ chức báo cáo tài chính cho SEC” đăng tải đầu tiên trên Coingape.
Xem toàn bộ nội dung