Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tất cả
Kinh tế
Thị trường
Công nghệ
Chính sách & Pháp chế
DOJ Thành Lập Đơn Vị Công Tố Viên Liên Bang Để Chống Lại Tội Phạm Tiền Mã Hóa
Bộ Tư pháp (Department of Justice - DOJ) của Hoa Kỳ đã thành lập một đơn vị gồm các công tố viên liên bang với mục đích là để chống lại các tội phạm tiền mã hóa.DOJ đã thành lập một lực lượng gồm các công tố viên liên bang mà họ gọi là “Mạng lưới các nhà điều phối tài sản kỹ thuật số (DAC)” bao gồm hơn 150 công tố viên với mục đích là “chống lại mối đe dọa ngày càng lớn do việc sử dụng tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp đối với công dân Hoa Kỳ”. Và
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm