Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu tiết lộ kế hoạch cho đồng Euro kỹ thuật số

Cryptopolitan - Lacton Muriuki
2023-03-30 05:27
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ: Nền tảng này bao gồm quan điểm của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các quan điểm này. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem điều khoản đầy đủ ở đây.
Một báo cáo phác thảo tầm nhìn của Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu (EBF) đối với đồng euro kỹ thuật số bán lẻ nói riêng và hệ sinh thái tiền kỹ thuật số trong tương lai nói chung đã được đưa ra. Báo cáo được thiết kế cẩn thận đã nêu rõ lý tưởng và lo lắng của các ngân hàng thương mại về đồng euro kỹ thuật số.
Bài báo được xuất bản vào ngày 28 tháng 3 đã nêu bật các giá trị của ngân hàng, bao gồm cả an ninh và bảo mật. Để giới thiệu đồng euro kỹ thuật số, bài viết này cũng đã ủng hộ quan hệ đối tác công tư sâu sắc hơn và cho biết,
“Tại thời điểm này, không có cuộc đối thoại nào để giải quyết những thay đổi cơ bản và rủi ro đối với hệ thống tiền tệ và tài chính. Ngoài ra, một cấu trúc cho sự tương tác cấp cao, liên tục là một điều cần thiết.”
Tầm nhìn hệ sinh thái EBF đã nhấn mạnh sự đóng góp của khu vực tư nhân cho tất cả các lĩnh vực, bắt đầu từ cơ sở hạ tầng, đây cũng là mảng mà Châu Âu cần ít phụ thuộc hơn vào “các yếu tố” nước ngoài. Hệ sinh thái này gồm ba thành phần chính là đồng euro kỹ thuật số, một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương liên thương mại (CBDC) và các token tiền tệ do ngân hàng phát hành.

Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu vs CBDC

Theo tầm nhìn của Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu, nên có ba cấp độ đối với đồng euro kỹ thuật số, bao gồm vai trò của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và hai cấp độ ngành, cấp độ đầu tiên sẽ tương tác với Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro và cấp độ thứ hai “sẽ sau đó được phát triển và vận hành bởi khu vực tư nhân, phù hợp với các nguyên tắc được đặt ra trong các cấp độ trước.”. Tuy nhiên, điều quan trọng là những ý tưởng này vẫn chưa được phát triển hoàn chỉnh.
Báo cáo đã cẩn thận chỉ đề cập đến công nghệ blockchain liên quan đến các yếu tố cụ thể của hệ sinh thái giả định của nó. Người ta tin rằng một CBDC liên thương mại sẽ chạy trên công nghệ sổ cái phân tán, trong đó khả năng tương tác là điều cần thiết để cho phép các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền của ngân hàng trung ương (DLT).
Hơn nữa, tầm nhìn của Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu về “nhu cầu của doanh nghiệp như quy trình công nghiệp tự động chạy trên DLT và sử dụng hợp đồng thông minh” đã đặt ưu tiên cao cho các token tiền tệ do ngân hàng phát hành. Các token này có thể xem là tương ứng với Cấp độ ngành B của Hệ thống Euro kỹ thuật số. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng các phương pháp này cũng sẽ yêu cầu tiêu chuẩn hóa nhiều hơn.
EBF đại diện cho 3.500 ngân hàng khác nhau cũng như 33 tổ chức ngân hàng quốc gia.
Xem toàn bộ nội dung