Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

API Polygon Sẽ Sớm Triển Khai Dịch Vụ Lập Chỉ Mục The Graph Trên Web 3

Shaurya Malwa - CoinDesk
2022-12-05 06:23
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ: Nền tảng này bao gồm quan điểm của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các quan điểm này. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây.
Dịch vụ lập chỉ mục The Graph sẽ sớm được bổ sung để hỗ trợ cho blockchain Polygon.
Các ứng dụng dựa trên Polygon có thể sớm chạy trên giao diện lập trình ứng dụng (API- application programming interface) hoàn toàn phi tập trung chạy trên The Graph, tách khỏi dịch vụ lưu trữ hiện đang được sử dụng.
Theo một bài viết hôm thứ Năm, tham gia Mạng The Graph sẽ cho phép các nhà phát triển Polygon tìm thấy dữ liệu họ cần để cải thiện độ hiệu quả các dapp của họ. Các nhà vận hành node (nút) Polygon có thể giữ một vai trò bằng cách trở thành những Indexer (người lập chỉ mục) cho Polygon để phục vụ các dapp chạy trên mạng này. Indexer kiếm được phần thưởng và phí truy vấn cho các sơ đồ con mà họ phục vụ.
API là cách để hai hoặc nhiều chương trình máy tính giao tiếp với nhau. Dịch vụ hosting của The Graph cho phép các ứng dụng phi tập trung (dapps) lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu người dùng từ nhiều blockchain, bất kể chúng dựa trên mạng nào.
Các dự án có hợp đồng thông minh phức tạp như Uniswap lưu trữ dữ liệu trên blockchain Ethereum, khiến việc đọc bất kỳ thứ gì khác ngoài dữ liệu cơ bản trực tiếp từ blockchain này trở nên thực sự khó khăn. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể phải đối mặt với sự phức tạp hoặc chậm trễ trong việc truy vấn dữ liệu từ các dapp khác để sử dụng trong các sản phẩm của chính họ.
Các dịch vụ như The Graph giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng này bằng cách lập chỉ mục dữ liệu blockchain thông qua việc tạo "các sơ đồ con", có chức năng tương tự như API và có thể được truy vấn bằng API GraphQL tiêu chuẩn - ngôn ngữ máy tính truy vấn dữ liệu nguồn mở dành cho API.
Polygon là chuỗi được hỗ trợ lớn thứ hai theo cách sử dụng sau Ethereum và tiếp theo nó là Gnosis.
Việc tích hợp Polygon là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm chấm dứt dịch vụ được lưu trữ của The Graph, hiện đang hỗ trợ 39 mạng, để ủng hộ cho Gnosis - mạng phi tập trung được thiết kế riêng của The Graph.
Xem toàn bộ nội dung