Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
NFT
Bảng tin
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Citi đánh giá: Mối tương quan giữa các thị trường Chứng khoán và Bitcoin suy yếu sau sự sụp đổ của FTX

Will Canny - CoinDesk
2022-11-17 08:06
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ: Nền tảng này bao gồm quan điểm của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các quan điểm này. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây.
Trong một báo cáo nghiên cứu tuần trước, Citi (C) cho biết đã có sự suy yếu rõ ràng về mối tương quan giữa chỉ số vốn chủ sở hữu S&P 500 và bitcoin (BTC) khi các thị trường crypto bị ảnh hưởng sau sự sụp đổ của FTX và Alameda.
S&P 500 đã tăng gần 6% vào tuần trước, trong khi bitcoin giảm khoảng 20%.
Báo cáo cho biết các thị trường tài chính truyền thống hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ, với một dấu hiệu cho thấy “hiệu ứng tác động dây truyền đã ngấm ngầm diễn ra trong thị trường crypto”.
Báo cáo cho biết thêm, với mức độ nghiêm trọng của sự sụp đổ lần này, vẫn chưa chắc chắn liệu có làn sóng khủng hoảng có tránh được việc ảnh hướng đến các loại tài sản khác hay không, nhưng lĩnh vực tài sản kỹ thuật số vẫn còn tương đối nhỏ so với các thị trường truyền thống.
Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng khối lượng của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã tăng tới 30% từ đầu tháng đến nay, làm tăng thị phần so với các sàn giao dịch tập trung (CEX) như FTX, “trong bối cảnh lo ngại về quyền lưu ký tập trung”.
Xem toàn bộ nội dung