Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

1inch Network đã thực hiện đốt 128 token ETH vào tuần trước

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-10-04 05:11
Trên Twitter vào thứ Hai, 1inch Network đã thông báo tới cộng đồng của mình bản cập nhật đốt token với 170.600 USD Ether (128,2 ETH) đã được đốt vào tuần trước. 1inch Network cho biết họ đã đốt tổng cộng hơn 124,8 triệu USD Ether (38,9 nghìn ETH).
1inch Network là một giao thức tổng hợp DEX trên nhiều chuỗi, bao gồm Ethereum, BSC, Polygon, Optimism và Arbitrum. 1INCH đã tăng hơn 2% trong 24 giờ qua và hiện đang được giao dịch ở mức 0,572 USD cho mỗi token.
Xem toàn bộ nội dung