Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Dữ liệu DeFi: Tổng giá trị đã khoá (TVL) tăng 0,9% trong 24 giờ qua

Binance
2022-10-04 06:51
Theo dữ liệu Defi Llama, hiện tại tổng giá trị đã khóa (TVL) trong các giao thức DeFi là 55,13 tỷ USD, tăng 0,9% trong 24 giờ qua.
Ba tài sản bị khóa hàng đầu là MakerDAO (7,64 tỷ USD), Curve (6,05 tỷ USD) và Lido (6,04 tỷ USD).
Xem toàn bộ nội dung