Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Binance ký MOU với Cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan

Qadir AK - Coinpedia
2022-10-03 12:04
Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Kazakhstan và Binance đã ký MOU. Trong thỏa thuận, các bên nhấn mạnh lợi ích chung trong một nền tảng lâu dài, bền vững cho truyền thông cũng như sự tăng trưởng an toàn của thị trường tài sản ảo trong nước.
Mục tiêu chính của việc ký kết MOU là hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau của các bên trong các lĩnh vực trao đổi thông tin và lưu thông tài sản kỹ thuật số, cũng như trong việc xác định và ngăn chặn các tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp và những tài sản kỹ thuật số được sử dụng để hợp pháp hóa (hoặc “ rửa ”) tiền thu được từ tội phạm và tài trợ cho khủng bố.
MOU được ký kết như một phần của chương trình đào tạo toàn cầu cho các quan chức từ các tổ chức quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Mục tiêu chính của chương trình là tăng cường hợp tác hệ sinh thái với cơ quan thực thi pháp luật quốc gia và quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và tài chính .
Bài viết Binance ký MOU với Cơ quan Giám sát Tài chính của Kazakhstan! được đăng tải lần đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Xem toàn bộ nội dung