Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

BTC tăng trên 20.000 đô, tăng hơn 4,56% trong 24 giờ qua

Binance
2022-09-30 15:10
Giá Bitcoin đã tăng trên 20.000 đô và hiện đang được giao dịch ở mức $20137,3 BUSD, tăng hơn 4,56% trong 24 giờ qua.
Xem toàn bộ nội dung