Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

DOJ Thành Lập Đơn Vị Công Tố Viên Liên Bang Để Chống Lại Tội Phạm Tiền Mã Hóa

Jana Serfontein - Crypto Daily
2022-09-29 04:26
Bộ Tư pháp (Department of Justice - DOJ) của Hoa Kỳ đã thành lập một đơn vị gồm các công tố viên liên bang với mục đích là để chống lại các tội phạm tiền mã hóa.
DOJ đã thành lập một lực lượng gồm các công tố viên liên bang mà họ gọi là “Mạng lưới các nhà điều phối tài sản kỹ thuật số (DAC)” bao gồm hơn 150 công tố viên với mục đích là “chống lại mối đe dọa ngày càng lớn do việc sử dụng tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp đối với công dân Hoa Kỳ”. Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã thông báo Vụ Hình sự của họ đã thành lập Mạng DAC trên toàn quốc. Bộ cũng cho biết:
Được lãnh đạo bởi Lực lượng chống tội phạm tiền mã hóa quốc gia (NCET - National Cryptocurrency Enforcement Team) của bộ, Mạng DAC bao gồm hơn 150 công tố viên liên bang được chọn lựa từ các văn phòng luật sư Mỹ và tất cả các bộ phận tố tụng của bộ Tư pháp.
Đầu năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, DOJ đã cho biết mục đích của họ khi lập nên đơn vị này là để hạn chế việc sử dụng tiền mã hóa trong các hành vi tội phạm như tài trợ khủng bố và rửa tiền. Cơ quan cũng nói thêm rằng Mạng lưới này sẽ đóng vai trò là diễn đàn trung để đào tạo chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật và hướng dẫn các công tố viên về điều tra và truy tố tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các thành viên của Mạng DAC sẽ được học về “việc áp dụng các cơ quan có thẩm quyền và luật pháp hiện hành đối với tài sản kỹ thuật số và các phương pháp tốt nhất để điều tra tội phạm liên quan đến loại tài sản này”.
DOJ cũng cho biết Mạng DAC sẽ:
Nâng cao nhận thức về những tính chất quốc tế độc nhất của hệ sinh thái tiền mã hóa, bao gồm những lợi ích của việc tận dụng các mối quan hệ quốc tế và những thách thức của việc điều tra tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.
DOJ cũng đã thành lập một bộ phận khác được gọi là “Lực lượng chống tội phạm tiền mã hóa quốc gia” vào tháng 10 năm 2021, và chỉ định công tố viên an ninh mạng Eun Young Choi làm người lãnh đạo. Choi lập luận rằng tài sản kỹ thuật số đã trở nên phổ biến với những tội phạm trong vấn đề liên quan, nên việc trau dồi lĩnh vực này trở nên quan trọng đáng kể. Cô ấy cho biết:
Tội phạm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số vô cùng đa dạng. Đó là những cuộc điều tra xuyên biên giới, phức tạp và đầy thách thức, và chúng cũng yêu cầu một trình độ năng lực nhất định.
Xem toàn bộ nội dung