Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Galaxy Digital hợp tác với Chainlink để cung cấp Dữ liệu giá Crypto trên Chuỗi

Michael Bellusci - CoinDesk
2022-09-29 04:06
Công ty dịch vụ tài chính Galaxy Digital (GLXY.TO) đã hợp tác với Chainlink Labs để cung cấp dữ liệu giá crypto trên blockchain.
Sáng kiến này sẽ sử dụng mạng oracle của Chainlink và dữ liệu sẽ được phân phối trực tiếp đến nhiều ứng dụng blockchain, bao gồm cả những ứng dụng trong hệ sinh thái DeFi.
“Các blockchain không được tải trước dữ liệu bên ngoài, vì vậy chúng tôi đang cung cấp giá tham chiếu cho các tài sản kỹ thuật số giao ngay, các dữ liệu về giá này sẽ có thể cung cấp cơ sở cần thiết cho nhiều loại cấu trúc tài chính phức tạp vốn chỉ hiện hữu trên hệ thống tài chính truyền thống của chúng ta”, Zane Glauber , người đứng đầu cơ hội chiến lược của Galaxy, nói với CoinDesk.
Theo một lời tuyên bố cho biết, dữ liệu mức giá giao ngay của các loại tiền mã hoá như bitcoin (BTC) và ether (ETH) cũng như các loại tiền mã hoá khác trong các cặp tiền tệ khác nhau, bao gồm cả đồng đô la.
Glauber cũng nói với CoinDesk rằng dữ liệu tham chiếu của crypto này sẽ hỗ trợ các nhà phát triển đang xây dựng DeFi nguyên thủy hoặc DApp của họ. “Các mức giá tham chiếu này rất quan trọng vì chúng có thể được nhúng trong các hợp đồng thông minh gắn với hoạt động cho vay, đi vay, quyền chọn, hợp đồng tương lai và thậm chí để giải quyết tất cả các vấn đề trên chuỗi. Sự phát triển của các sản phẩm tương lai này sẽ giúp đảm bảo tổng giá trị bị khóa ngày càng tăng trên các ứng dụng DeFi, hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái, ”ông nói thêm.
Xem toàn bộ nội dung