Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Celer Network mở rộng hỗ trợ cho OKSE

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-28 09:17
Celer Network thông báo qua Twitter vào hôm thứ Ba rằng họ đã mở rộng hỗ trợ cho OKSE. Okse Card là một giải pháp phi tập trung giúp thanh toán bằng tiền mã hoá tại hơn 60 Triệu cửa hàng trên toàn thế giới trong mạng lưới Visa và Mastercard.
Đầu tháng này, cBridge của Celer Network hỗ trợ chuyển và bắc cầu token OKSE một cách nhanh chóng và dễ dàng giữa BNBChain, Fantom và Avalanche. Celer Network hiện đã thêm bốn blockchain nữa vào danh sách, bao gồm Optimism, Arbitrum, Polygon và Aurora.
Celer Network là một nền tảng có khả năng tương tác hỗ trợ chuyển cross-chain fund và chuyển thông điệp chung.
Xem toàn bộ nội dung