Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Digital Asset Research trở thành nhà cung cấp dữ liệu của Chainlink

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-27 05:15
Trên Twitter vào thứ Hai, Chainlink thông báo Digital Asset Research đã trở thành nhà cung cấp dữ liệu trên blockchain của mình. Digital Asset Research là một giải pháp dữ liệu thị trường cấp tổ chức với phạm vi bao phủ rộng cung cấp dữ liệu cho Bloomberg Terminal.
Thông qua Chainlink, DAR sẽ cung cấp dữ liệu giá sạch (clean price) cho 1.000 tài sản kỹ thuật số được tổng hợp từ nhiều sàn giao dịch tập trung và phi tập trung chất lượng cao, được lọc các ngoại lệ, trao đổi độ tin cậy và hơn thế nữa. Sau đó, dữ liệu giá được chuyển đến các mạng lưới oracle phi tập trung (DON) của Chainlink để tạo báo cáo oracle giá giảm thiểu đáng tin cậy.
Chainlink Network (LINK) ra đời nhằm mục đích cung cấp đầu vào & đầu ra dữ liệu chống giả mạo cho các hợp đồng thông minh trên bất kỳ blockchain nào.
Xem toàn bộ nội dung