Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

IoTeX công bố hợp tác với Morpheus Network

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-19 15:29
IoTeX thông báo qua Twitter vào thứ Sáu rằng họ đã hợp tác với Morpheus Network về một bằng chứng khái niệm dựa trên blockchain sẽ mở ra một tiêu chuẩn mới cho việc theo dõi chuỗi cung ứng. Sự hợp tác giúp việc sử dụng dữ liệu vị trí địa lý từ thiết bị theo dõi Pebble để chứng minh sự hiện diện trong các vị trí có hàng rào địa lý. Bằng chứng đáng tin cậy đó sẽ kích hoạt hợp đồng thông minh để tạo tài liệu tuân thủ xuyên biên giới.
Sứ mệnh của IoTeX là trở thành một blockchain tập trung vào quyền riêng tư, quản lý toàn bộ lifecycle thông tin của mạng lưới Internet of Things (IoT), bao gồm thu thập, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng dữ liệu.
Xem toàn bộ nội dung