Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

ETH giảm xuống dưới 1.300 đô la, giảm hơn 10,89% trong 24 giờ

Binance
2022-09-19 02:44
Giá Ethereum hiện đã giảm xuống dưới 1.300 USD và đang được giao dịch ở mức 1.296,74 USD BUSD, giảm hơn 10,89% trong 24 giờ qua.
Xem toàn bộ nội dung