Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Kava cho biết Kava 11 sẽ ra mắt trên Mainnet vào ngày 12 tháng 10

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-15 12:30
Trên Twitter vào thứ Tư vừa rồi, đội ngũ Kava Network đã thông báo Kava 11 sẽ khởi chạy mainnet vào ngày 12 tháng 10. Điều này được thực hiện để phù hợp với nhiều triển khai giao thức Tier-1. Mainnet Kava 11 trước đó đã được lên lịch hoạt động vào ngày 31 tháng 8. Kava 11 được thiết lập để đi kèm với một số tính năng nhất định như hỗ trợ Metamask cho tất cả các giao dịch Kava, Kava liquid staking , Protocol Owned Liquidity và Kava Earn.
Kava đặt mục tiêu trở thành nền tảng DeFi mặc định bằng cách cung cấp stablecoin và cho vay phi tập trung đối với tất cả các tài sản tiền mã hoá lớn. KAVA tăng 0,58% trong 24 giờ qua và đang được giao dịch ở mức 1,561 đô vào thời điểm bài viết được soạn thảo.
Xem toàn bộ nội dung