Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Tether (USDT) khởi chạy trên mạng NEAR

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-13 12:11
Đội ngũ nghiên cứu đằng sau stablecoin USDT - Tether đã thông báo qua một bài đăng trên blog vào thứ Hai rằng USDT của họ hiện đã được khởi chạy trên mạng lưới Near. Stablecoin hiện đang hoạt động trên Algorand, Avalanche, Bitcoin Cash’s Simple Ledger Protocol (SLP), Ethereum, EOS, Kusama, Liquid Network, Omni, Polygon, Tezos, Tron, Solana và Statemine.
NEAR Protocol là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được thiết kế nhằm giúp cho các ứng dụng có thể sử dụng tương tự như những ứng dụng trên web ngày nay. Mạng lưới chạy trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) được gọi là Nightshade, với mục đích cung cấp khả năng mở rộng và ổn định phí. NEAR đang được giao dịch ở mức 4,999 đô, giảm 3,94% trong 24 giờ qua.
Xem toàn bộ nội dung