Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Tổng số tiền token Binance Account Bound (BAB) được đúc vượt quá 200 nghìn

Binance
2022-09-13 06:50
Theo dữ liệu của Dune Analytics, tổng số lượng token The Binance Account Bound (BAB) được đúc đã vượt quá 200.000, đạt 201.173, trong đó 2.942 token đã bị thu hồi và tổng số 198.231 token đã được đúc hiệu quả.
Xem toàn bộ nội dung