Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Axie Infinity đổi tên Thị trường thành App.axie

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-07 02:30
Đội ngũ Axie Infinity đã thông báo qua Twitter vào thứ Ba rằng họ đã đổi tên thị trường của mình thành App.axie. Theo đội ngũ cho biết, việc đổi mới này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình khởi chạy lặp đi lặp lại và biến App.axie thành một trung tâm thậm chí mạnh mẽ hơn để thúc đẩy hoạt động kinh tế cũng như tham gia vào các quốc gia kỹ thuật số đang phát triển.
Xem toàn bộ nội dung