Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Yearn Finance cắt giảm phí quản lý trên Key Vault

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-03 13:15
Trên Twitter vào thứ Năm vừa rồi, đội ngũ Yearn Finance thông báo rằng họ đã cắt giảm phí quản lý trên các key vault như ETH, USDC, DAI, v.v. Đội ngũ cũng cho biết thêm việc cắt giảm phí là một phần của tầm nhìn sản phẩm dài hạn nhằm giúp tiếp tục xây dựng các sản phẩm tự động sáng tạo tập trung vào hiệu suất.
Xem toàn bộ nội dung